Sieci zewnętrzne

INWESTOR: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

realizacja 10.2014 – 07.2015r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Scroll to Top