Stacja uzdatniania wody Zaborowo

INWESTOR: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocino

Inwestycja: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Zaborowo.

W skład inwestycji wchodzi:

Sala eksploatacji – roboty remontowo – budowlane, roboty instalacyjne,
Budynek SUW – roboty remontowo – budowlane, odtworzenie elewacji.
Zagospodarowanie terenu – renowacja ogrodzenia, roboty remontowo – budowlane, wykonanie pow. utwardzonych i trawników,
Sieci zewnętrzne – wodociąg wody surowej, siec wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa magistrali wodociągowej dn 500.

Realizacja 08.2013 – 12.2014r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Scroll to Top